OPS aktualności

KOMUNIKAT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, że dzień 07 stycznia 2022 r. został ustalony dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. Wszystkie niezbędne sprawy prosimy załatwić...

Życzenia

„Cicha noc, święta noc,Jakiż w tobie dzisiaj cud,W Betlejem dziecina świętaWnosi w górę swe rączętaBłogosławi Lud …” Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą czasem spokoju, miłości i radości przeżywanej w gronie najbliższych oraz wytchnienia...

Apel Zima 2021

Apel do mieszkańców gminy Urzędów Pierwsze jesienne przymrozki oraz zbliżający się okres zimowy skłaniają nas do zwrócenia uwagi na problem zagrożenia dla zdrowia a nawet życia niektórych mieszkańców naszej gminy. Skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych...

Ankieta „Problemy społeczne Gminy Urzędów w opinii mieszkańców”

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu zdiagnozowanie głównych problemów społecznych występujących w naszej gminie.Wyniki ankiety będą pomocne przy opracowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych....

Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych

INFORMACJE O PROJEKCIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie, Gminą Krzywda, Gminą Gościeradów, Gminą Stanin rozpoczął realizację projektu pn. „Środowisko...

PCPR w Kraśniku rozpoczął nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Poprzez kampanię społeczną chcemy zwiększyć w społeczeństwie świadomość idei rodzicielstwa zastępczego i...

Informacja ZUS w sprawie świadczenia Dobry Start

Zgodnie z przyjętym w dniu 15 czerwca bieżącego roku przez Radę Ministrów projektem rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków programu „Dobry Start” 300+ na rok szkolny 2021/2022, tegoroczny nabór wniosków...

Konsultacje społeczne „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Urzędów na lata 2021 – 2025”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie ogłasza konsultacje społeczne „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Urzędów na lata 2021 – 2025”. Jednocześnie informuje się, że w związku...

Font Resize
Zmień kontrast