Informacje dotyczące nowego okresu zasiłkowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczenia wychowawczego 500 plus
  • świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane

od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Złożenie wniosków na w/w świadczenia
w okresie od 1 do 31 sierpnia 2017 roku zagwarantuje Państwu
kontynuację wypłaty świadczeń.

Ponadto informujemy, iż rok 2016 jest rokiem bazowym, z którego dochód będzie stanowił podstawę do ustalenia prawa do w/w świadczeń.