Składanie wniosków w formie elektronicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, że wnioski na:

  • świadczenia rodzinne;
  • świadczenia wychowawcze „500plus”;
  • fundusz alimentacyjny

można składać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych:

  1. Portalu Emp@tiamoduł e-Wnioski portalu informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  2. ZUS PUE – platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  3. E-PUAP – elektronicznej platformy usług administracji publicznej
  4. Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną


Dodatkowe materiały do pobrania:

Font Resize
Zmień kontrast