APEL ZIMA 2017

Apel Zima 2016

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, samotnych i niepełnosprawnych a także dla niezaradnych życiowo rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych. Szczególną grupę, wymagającą zwiększonej uwagi całego społeczeństwa, stanowią osoby bezdomne. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatry mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia tych osób. Dlatego wszyscy powinniśmy zadbać o ich bezpieczeństwo.

Prawidłowo zdiagnozowane potrzeby w tym zakresie, pełne zaangażowanie wszystkich służb, które zostały powołane do niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym a także otwarte serca nas wszystkich, mieszkańców gminy Urzędów, pozwolą na właściwe przygotowanie się do trudnego okresu zimowego oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób najbardziej potrzebujących.

Zachęcamy do alarmowania odpowiednich służb o zagrożeniach, a także do niesienia międzysąsiedzkiej pomocy szczególnie tam, gdzie istniej ograniczony dostęp środków komunikacji publicznej. Pamiętajmy, że nawet najlepsze przygotowanie instytucjonalne nie zastąpi zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za spokój i bezpieczeństwo w naszej gminie.

Mamy nadzieję, że społeczna wrażliwość wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz podjęte przez służby społeczne działania profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw naszej troski o najsłabszych, pozwolą nam uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

 

Wykazy:

Schroniska i noclegownie dla bezdomnych

Ośrodki wsparcia doraźnego