Bezpieczni w służbie i w pracy.

Bezpieczni w służbie i pracy - plakat

W ramach realizacji kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy” w wyniku współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Opolu LubelskimOśrodkiem Pomocy Społecznej w Urzędowie w dniu 9 lutego 2018 roku odbyło się szkolenie.

Tematyka obejmowała teoretyczne aspekty związane z tworzeniem prawidłowych relacji interpersonalnych oraz skutecznych metod reagowania na zachowania agresywne czy tez manipulacyjne ze strony klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

Całość materiału została podzielona na dwie części. W pierwszej kpt. Tomasz Korczyński, starszy psycholog Działu Penitencjarnego, przeprowadził szkolenie warsztatowe w zakresie umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym oraz roszczeniowym podopiecznym oraz sposobów prowadzenie rozmów i zachowania się w sytuacji zetknięcia się z agresją ze strony klienta.

W drugiej części funkcjonariusze działu ochrony sierż. Łukasz Sak oraz sierż. Dariusz Mochol (uprzednio czynni funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej) w sposób praktyczny przedstawili techniki obrony przed agresją klienta mających miejsce w małych, wąskich pomieszczeniach, przy użyciu przedmiotów dostępnych w trakcie wykonywania pracy (np. w biurze) oraz przeprowadzili wizytacje pomieszczeń pracowników pomocy społecznej celem wskazania zasad usytuowania biurka, komputera, wyposażenia biura, tak aby tworzyły bezpieczną przestrzeń dla pracownika, (np. w przypadku nagłego ataku lub innego nieprzewidywalnego zachowania trudnego podopiecznego).

(JS)