Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny – informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, że od miesiąca kwietnia bieżącego roku działalność swoją rozpoczął Punkt Konsultacyjno – Informacyjny (PKI) utworzony w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
W ramach swojej działalności PKI będzie świadczył bezpłatne porady prawne, psychologiczne, terapeutyczne oraz mediacje rodzinne dla osób z rodzin zagrożonych problemem uzależnień i przemocy.
Koordynacją działań PKI zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby zainteresowane skorzystaniem z darmowej porady specjalistycznej proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 81 822 52 09 celem umówienia dokładnego terminu i godziny spotkania. Dyżury w ramach punktu będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Płomyk” przy ul. A. Hevelke 2, 23-250 Urzędów.
SpecjaliściTerminy i godziny dyżurów
MediatorWtorek godz. 16:00 – 17:00
PrawnikWtorek godz. 17:00 – 18:00
PsychologPoniedziałek godz. 8:30 – 9:30
Terapeuta ds. uzależnieńPoniedziałek godz. 9:30 – 10:30