APEL ZIMA 2018

Apel Zima 2018

Pierwsze jesienne przymrozki oraz zbliżający się okres zimowy skłaniają nas do zwrócenia uwagi na problem zagrożenie dla zdrowia a nawet życia niektórych mieszkańców naszej gminy. Skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych najbardziej dotykają bezdomnych, jednak nie możemy zapominać o osobach samotnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz o rodzinach wielodzietnych, zwłaszcza tych nieprawidłowo wypełniających swoje funkcje opiekuńcze w stosunku do dzieci.

Prawidłowo zdiagnozowane potrzeby w tym zakresie, pełne zaangażowanie wszystkich służb, które zostały powołane do niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym a także otwarte serca nas wszystkich, mieszkańców gminy Urzędów, pozwolą na właściwe przygotowanie się do trudnego okresu zimowego oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób najbardziej potrzebujących. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za spokój i bezpieczeństwo w naszej gminie. Informujemy jednocześnie , że Lubelski Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię pod numerem 987, w ramach której osoby bezdomne mogą uzyskać informacje na temat placówek udzielających pomocy w formie schronienia, gorącego posiłku czy pomocy rzeczowej.
Mamy nadzieję, że społeczna wrażliwość wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz podjęte przez służby społeczne działania profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw naszej troski o najsłabszych, pozwolą nam uniknąć nieszczęśliwych w skutkach następstw zimy.

Załączniki:

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe 2018