STOP PRZEMOCY – V

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć temat przemocy stosowanej w szkole, który niestety często jest tematem wyciszanym. Przemoc w szkole można podzielić na kilka kategorii:

 • przemoc dzieci wobec dzieci
 • przemoc dzieci wobec nauczycieli
 • przemoc rodziców wobec nauczycieli
 • przemoc nauczycieli wobec dzieci

Przykłady przemocy fizycznej

 • szturchanie,
 • popychanie,bicie,
 • kopanie,
 • opluwanie,
 • szarpanie,
 • niszczenie rzeczy,
 • zamykanie w pomieszczeniu,
 • okradanie,
 • zabieranie pieniędzy,
 • drapanie, szczypanie

Przykłady przemocy psychicznej

 • ubliżanie, przezywanie,
 • obmawianie, poniżanie,
 • zastraszanie, grożenie,
 • szantażowanie,
 • wyśmiewanie, upokarzanie przy innych,
 • nękanie, chodzenie i sprawdzanie co ofiara robi, sprawdzanie prywatnych rzeczy (pamiętnik, telefon komórkowy, listy),
 • wypieranie się, przerzucanie winy i odpowiedzialności na ofiarę,
 • robienie i upublicznianie zdjęć, nakręcanie filmików kompromitujących ofiarę.

Przykłady przemocy niewerbalnej

 • mimika i gesty symbolizujące wrogie nastawienie,
 • chrząkanie, śmianie się gdy ofiara coś mówi, robi, tym samym prowokowanie innych do współudziału w wyśmiewaniu,

Przyczyny przemocy

Przemoc w szkole związana jest z wieloma czynnikami. Zazwyczaj osobą doświadczającą przemocy jest taki nastolatek, który z jakiegoś powodu jest inny niż pozostali, czyli mają tu udział takie aspekty, jak:

 • choroba,
 • czynniki związane z wyglądem, usposobieniem dziecka (kolor włosów, nieśmiałość),
 • status społeczny, materialny, wykształcenie i praca rodziców,zainteresowania (gra na instrumentach, sport) nieaprobowane przez grupę rówieśniczą,
 • brak chęci podporządkowania się grupie wraz z brakiem siły do odparcia ataków.

Osoby stosujące przemoc w szkole często same doświadczają przemocy w środowisku rodzinnym. Nie zawsze musi być to przemoc fizyczna, może to być tak zwana “zimna przemoc“, która jest związana z silnym wycofywaniem miłości, odrzuceniem, gdy dziecko nie spełnia oczekiwań rodziców.

Sprawcami przemocy bywają dzieci z tak zwanych “dobrych domów”, w których jest wysoki status materialny, pozycja społeczna, ale także bardzo wysokie wymagania oraz konsekwencje popełnianych przez dziecko błędów. W szkole odreagowują sytuację, a przemoc jest środkiem, dzięki któremu mają poczucie, że kontrolują sytuację, mają wpływ na swoje życie.

Skutki

 • zamknięcie się w sobie,
 • uciekanie w świat wewnętrznych przeżyć i fantazji,wagarowanie,
 • objawy nerwicowe,
 • depresja,
 • bezsenność,
 • problemy wychowawcze,
 • przestępczość,
 • unikanie szkoły, fobia szkolna,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • samookaleczanie,
 • stosowanie dopalaczy, narkotyków, alkoholu, palenie papierosów,
 • stres posttraumatyczny (PTSD),
 • próby samobójcze, samobójstwa

Gdzie szukać pomocy?

Każda forma przemocy jest niedopuszczalna. Są sytuacje, w których wydaje się, że pojedynczy incydent więcej razy nie będzie miał miejsca. Tak bywa do czasu, gdy sprawca przemocy poczuje się bezkarny, gdy ma ciche przyzwolenie i podziw pozostałych osób, gdy grozi, zastrasza, manipuluje innymi.

W wielu przypadkach z drobniejszymi aktami przemocy dzieci potrafią sobie poradzić same, jednak te pojedyncze przejawy agresji często przybierają na sile i wtedy koniecznie trzeba zareagować.
Przemocy nie można w żadnym wypadku ukrywać, trzeba o niej komuś powiedzieć. Dziecko przede wszystkim musi czuć wsparcie w rodzinie, mieć zaufanie do rodziców i mówić o tym, co dzieje się w szkole. Może także zwrócić się z tym do nauczyciela, do którego ma największe zaufanie, pedagoga szkolnego, psychologa, przyjaciela.

Dziecko sobie samo nie poradzi ze znęcaniem, dlatego powinno mieć maksymalne wsparcie w dorosłych. W niektórych sytuacjach wystarczy ingerencja nauczyciela, dyrektora, czasami trzeba sprawę zgłosić dalej (kuratorium, fundacja zajmująca się problemem przemocy, policja) lub przenieść dziecko do innej szkoły. Każda forma pomocy dziecku jest dobra i ważna. Istotne jest, aby przemoc została zatrzymana, a dziecko poczuło silne wsparcie i ochronę oraz doświadczyło tego, że z każdej sytuacji jest wyjście, gdy tylko można liczyć na czyjąś pomoc.

Sposoby na przemoc:

 • Spróbuj ignorować to, co mówią sprawcy, udawaj, że cię to wcale nie obchodzi. Nie pokazuj, że jesteś smutny lub zły. Twoje zdenerwowanie sprawia im satysfakcję i zachęca do dalszego atakowania,
 • Staraj się wyglądać na pewnego siebie – chodź wyprostowany (plecy proste, podniesiona głowa). Możesz ćwiczyć taką postawę w domu, przed lustrem. Pamiętaj, że sprawcy poszukują uczniów wyglądających na takich, którzy się przestraszą i nie obronią,
 • Ćwicz swój głos – odpowiadaj pewnym i mocnym głosem, postaraj się patrzeć sprawcom w oczy. Często osoby w twojej sytuacji mówią cicho i nieśmiało, a to może zachęcać sprawców do dalszego zaczepiania,
 • Jeśli ci dokuczają – najlepiej odejdź. Nie przejmuj się, co o tobie pomyślą. Pamiętaj, im dłużej będziesz stał i słuchał tym większą zabawę będą mieli sprawcy,
 • Miej przygotowaną odpowiedź np.: “Dziewczyny, nie macie nic innego do roboty?”, “To nie jest w porządku wyśmiewać się z kogoś”, “Możesz sobie mówić co chcesz, mnie to nie obchodzi”.
 • Powiedz krótko i stanowczo, że się nie zgadzasz na takie traktowanie np.: “Nie mów tak do mnie”, “Nie zgadzam się”, “Nie nazywam się tak”.
 • Spróbuj być dowcipny. Poczucie humoru jest często najlepszą “bronią” na agresję. Jeśli potrafisz śmiać się w takiej sytuacji, sprawcy widzą, że się niczym nie przejmujesz. Prawdopodobnie zostawią cię wtedy w spokoju. Poćwicz takie odpowiedzi w domu,
 • Spróbuj zaskoczyć sprawców. Zrób coś, co zbije ich z tropu, zdziwi np. udawaj, że nie dosłyszysz (“Co mówicie? Głośniej. Ale, że co ja robię? Nic nie słyszę. itd.); upozoruj, że mdlejesz (“Chłopaki, kręci mi się w głowie od tego przezywania, chyba zemdleję”); może zmień temat (“Widzieliście nową wersję Warhammera?”) itp.
 • Powiedz o tym swojemu przyjacielowi lub dobremu koledze/koleżance. Będziesz czuł się o wiele lepiej, gdy podzielisz się swoim zmartwieniem. Poproś o pomoc i radę. Czasem wystarczy wspólne spędzanie czasu na przerwach. Sprawcy częściej atakują pojedynczych uczniów,
 • Poradź się rodziców lub kogoś bliskiego. Opowiedz im o swoim kłopocie. Dorośli mają różne, sprytne pomysły, jak rozwiązać taki problem. Warto skorzystać z ich wiedzy.