Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1099)

od 1 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1 583,00 zł miesięcznie.

Zmiana wysokości świadczenia następuje z urzędu i nie wymaga składania wniosku.