Świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia.

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowych zasadach będzie można składać:

  • od 1 lipca 2019 r. – wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
  • od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie pocztą) oraz elektronicznej.

Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. (dotyczy świadczeń wychowawczych na dzieci, na które nie były przyznane świadczenia) świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r. także będą mogli składać wnioski od 1 lipca 2019 r., celem kontynuacji wypłaty 500+ od października 2019 r. Natomiast niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem realizacji 500+.

Prawo do świadczenia wychowawczego (500+) zostanie ustalone na znacznie wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021 r.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej.

Font Resize
Zmień kontrast