Przyjmowanie wniosków na świadczenie „Dobry start 300 dla ucznia”

Uprzejmie informujemy, że można składać także wnioski na świadczenie „Dobry start 300 dla ucznia” w ramach rządowego programu i skorzystać z jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez dzieci do ukończenia 20 roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia), niezależnie od dochodów rodziny.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” będzie można składać:

  • od 1 lipca 2019r. – wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
  • od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie pocztą) oraz elektronicznej.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, iż od 01 lipca 2019 r. drogą elektroniczną można składać wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego (kryterium dochodowe 674 zł na osobę w rodzinie oraz 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności).
  • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kryterium dochodowe 800,00 zł na osobę w rodzinie)

Wnioski na w/w świadczenia w formie tradycyjnej (papierowej) można składać od 1 sierpnia 2019 r. (osobiście lub listownie pocztą) oraz elektronicznej.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/rodzina

Font Resize
Zmień kontrast