Przyjmowanie wniosków na świadczenie wychowawcze „500+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie uprzejmie informuje, że zbliża się okres przyjmowania wniosków w ramach rządowego programu Rodzina 500+

Świadczenie 500+ Logo

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. – wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
  • od 1 kwietnia 2021 r. w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie pocztą) oraz elektronicznej.


Po złożeniu wniosków prawo do świadczenia wychowawczego 500+ będzie ustalane na okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Wnioski, które wpłyną do dnia 31 maja 2021 r. zapewnią Państwu ciągłość w wypłacie świadczeń.

Terminy ustalania prawa do świadczeń oraz jego wypłaty uzależnione są od momentu złożenia wniosku. Poniżej szczegółowe terminy:

Złożenie wniosku Wypłata świadczenia
do 30 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r.
do 31 lipca 2021 r.

Anna Grzebulska
Kierownik OPS w Urzędowie