Konsultacje społeczne „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Urzędów na lata 2021 – 2025”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie ogłasza konsultacje społeczne „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Urzędów na lata 2021 – 2025”.

Jednocześnie informuje się, że w związku z zaistniałym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie naszego kraju przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) będą mogli wyrazić swoje opinie w formie pisemnej (formularz wyrażenia opinii w załączeniu) do dnia 9 czerwca 2021 roku

Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionych formularzy na adres e-mail: biuro@opsurzedow.pl.

Załączniki:

  1. Konsultacje społeczne „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Urzędów na lata 2021 – 2025” (.pdf)
  2. Formularz konsultacji (.doc)