Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Urzędów na lata 2021 – 2030”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie ogłasza konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Urzędów na lata 2021 – 2030”.

Jednocześnie informuje się, że w związku z zaistniałym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie naszego kraju, mieszkańcy Gminy Urzędów,  przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) będą mogli wyrazić swoje opinie w formie pisemnej (formularz wyrażenia opinii w załączeniu) do dnia 11 marca 2022 roku

Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionych formularzy na adres e-mail: biuro@opsurzedow.pl lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie, ul. Rynek 12, 23-250 Urzędów.

Załączniki:

  1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Urzędów na lata 2021 – 2030” (.pdf)
  2. Formularz konsultacji (.doc)