Autor: admin

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PODPROGRAM 2018 – efekty Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie z terenu województwa Lubelskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego...

Specjalistyczne wsparcie dla rodzin z terenu gminy Urzędów

Biorąc pod uwagę obowiązek realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej: „rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie zauważa konieczność realizacji szeregu działań na rzecz aktywizacji społecznej osób wykluczonych i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej metodą projektu.

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1099) od 1...