Kategoria: Bez kategorii

Ankieta “Problemy społeczne Gminy Urzędów w opinii mieszkańców”

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu zdiagnozowanie głównych problemów społecznych występujących w naszej gminie.Wyniki ankiety będą pomocne przy opracowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych....

PCPR w Kraśniku rozpoczął nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Poprzez kampanię społeczną chcemy zwiększyć w społeczeństwie świadomość idei rodzicielstwa zastępczego i...

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+

Komu przysługuje świadczenie? Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać wsparcie trzeba złożyć wniosek. Wniosek online Wniosek złóż w gminie, w której mieszkasz....

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w Kraśniku

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowy zawód – nowe możliwości” skierowanym do mieszkańców województwa lubelskiego. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatne i umożliwiają szybkie uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie się i zdobycie nowego, atrakcyjnego zawodu....

Apel Zima 2019

Nadchodzący okres zimowy skłania nas do refleksji nad problem bezpieczeństwa niektórych mieszkańców naszej gminy. Skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych najczęściej dotykają osoby bezdomne. Nie możemy jednak zapominać o systematycznie rozszerzającym się kręgu ludzi starszych, samotnych,...

Radosne wakacje z OPS-em

Wspólne gry i zabawy, zajęcia plastyczne, spotkania z policjantami oraz codzienny aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, jako sposób na przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień oraz promocję zdrowego stylu życia. W ten sposób...