Kategoria: Pomoc Środowiskowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie po raz kolejny przystępuje do realizacji Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej oraz ich...

Składanie wniosków w formie elektronicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, że wnioski na: świadczenia rodzinne; świadczenia wychowawcze “500plus”; fundusz alimentacyjny można składać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych: Portalu Emp@tia – moduł e-Wnioski portalu informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy...