Kategoria: Świadczenia rodzinne

Informacje dotyczące świadczeń rodzinnych

Informacja na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, iż na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start – 300 dla ucznia” będzie można składać: od...

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1099) od 1...

Informacja dot. nowego okresu zasiłkowego 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie przypomina o możliwości składania wniosków na nowy okres zasiłkowy (dotyczy osób które jeszcze nie złożyły wniosków w okresie od 01 lipca 2018 r. do chwili obecnej) na poniższe świadczenia:...

Informacja dot. nowego okresu zasiłkowego 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego 500 plus świadczenia „Dobry Start 300” świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego świadczeń z...

Składanie wniosków w formie elektronicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, że wnioski na: świadczenia rodzinne; świadczenia wychowawcze “500plus”; fundusz alimentacyjny można składać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych: Portalu Emp@tia – moduł e-Wnioski portalu informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy...

Informacje dotyczące nowego okresu zasiłkowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego 500 plus świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy...