Kategoria: Świadczenie wychowawcze

Nowe obostrzenia a wnioski 500+

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami informujemy o częściowym wyłączeniu z obsługi bezpośredniej Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie. W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2021 r. wnioski o świadczenie...

Przyjmowanie wniosków na świadczenie wychowawcze „500+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie uprzejmie informuje, że zbliża się okres przyjmowania wniosków w ramach rządowego programu Rodzina 500+ Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) będzie można składać: od 1 lutego 2021 r. – wyłącznie...

Informacja na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, iż na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start – 300 dla ucznia” będzie można składać: od...

Informacja dot. nowego okresu zasiłkowego 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie przypomina o możliwości składania wniosków na nowy okres zasiłkowy (dotyczy osób które jeszcze nie złożyły wniosków w okresie od 01 lipca 2018 r. do chwili obecnej) na poniższe świadczenia:...

Informacja dot. nowego okresu zasiłkowego 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego 500 plus świadczenia „Dobry Start 300” świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego świadczeń z...

Minister Rodziny ws. zmian w 500+

Doniesienia medialne dotyczące wydłużenia czasu wypłacania świadczenia wychowawczego „500 plus” (do 25 r.ż. dla uczących się) oraz zmiany wysokości progu dochodowego w przyznawaniu tego świadczenia na pierwsze dziecko są nieprawdziwe. Jednoznacznie dementuję powyższe informacje....

Składanie wniosków w formie elektronicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, że wnioski na: świadczenia rodzinne; świadczenia wychowawcze “500plus”; fundusz alimentacyjny można składać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych: Portalu Emp@tia – moduł e-Wnioski portalu informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy...