Kategoria: Świadczenie wychowawcze

Informacje dotyczące nowego okresu zasiłkowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego 500 plus świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy...