Tagged: dodatek osłonowy

Informacja o składaniu wniosków o wypłatę dodatku osłonowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, że został wyznaczony do realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym...