Rekrutacja do programu “Czerwony guzik życia”

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje o możliwości przystąpienia do programu „Czerwony Guzik Życia  – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”.

  W naszej gminie możliwość uczestnictwa w tym przedsięwzięciu otrzyma 10 osób.  Trafią do nich bezpłatne „Bransoletki Życia” wraz z usługą elektronicznego całodobowego monitoringu systemem przywoławczym (tzw. teleopieka) w miejscu zamieszkania, zapewniająca szybką i skuteczną reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Ponadto każdy uczestnik projektu otrzyma również bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz możliwość udziału  w cyklu warsztatów ułatwiających osobom starszym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

  Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby, które w chwili podpisania deklaracji uczestnictwa spełniają następujące kryteria:
• zamieszkujące na terenie Gminy Urzędów;
• wiek 50+;
• niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia/niepełnosprawność wymagają opieki w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z czynności dnia codziennego poświadczone poprzez oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie, pielęgniarki środowiskowej/orzeczenie o niepełnosprawności.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie do dnia 20 marca br. pisemnej deklaracji udziału wraz z kompletem oświadczeń.

Osoby zainteresowane zachęcamy do osobistego kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Urzędowie lub pod nr. tel . 81 822–52–09.