Kategoria: Pomoc Środowiskowa

Informacja o realizacji zadania pn. „OPIEKA 75+” na rok 2022

Gmina Urzędów otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki z Programu „Opieka 75+” na rok 2022 na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej. Źródło finansowania:...

Apel Zima 2021

Apel do mieszkańców gminy Urzędów Pierwsze jesienne przymrozki oraz zbliżający się okres zimowy skłaniają nas do zwrócenia uwagi na problem zagrożenia dla zdrowia a nawet życia niektórych mieszkańców naszej gminy. Skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych...

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny – informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, że od miesiąca kwietnia bieżącego roku działalność swoją rozpoczął Punkt Konsultacyjno – Informacyjny (PKI) utworzony w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na...

“Czerwony guzik życia” – regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Rekrutacja do programu “Czerwony guzik życia”

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje o możliwości przystąpienia do programu „Czerwony Guzik Życia  – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”.   W naszej gminie możliwość uczestnictwa w tym przedsięwzięciu otrzyma 10 osób.  Trafią do...

Bezpieczni w służbie i w pracy.

W ramach realizacji kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy” w wyniku współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Urzędowie w dniu 9 lutego 2018 roku odbyło się szkolenie. Tematyka obejmowała teoretyczne aspekty związane...

APEL ZIMA 2017

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, samotnych i niepełnosprawnych a także dla niezaradnych życiowo rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych. Szczególną grupę, wymagającą zwiększonej uwagi całego społeczeństwa, stanowią osoby...