Informacja dot. nowego okresu zasiłkowego 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczenia wychowawczego 500 plus
  • świadczenia „Dobry Start 300”
  • świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane od 1 lipca w formie elektronicznej

(za pomocą: Portalu Emp@tia – moduł e-Wnioski portalu informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej, ZUS PUE – platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych E-PUAP)

od dnia 1 sierpnia w formie papierowej

Złożenie wniosków na w/w świadczenia w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku zagwarantuje Państwu kontynuację wypłaty świadczeń.

Ponadto informujemy, iż rok 2017 jest rokiem bazowym, z którego dochód będzie stanowił podstawę do ustalenia prawa do w/w świadczeń.