Informacja na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, iż na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start – 300 dla ucznia” będzie można składać:

  • od dnia 1 lipca 2020 r. (drogą elektroniczną),
  • od dnia 1 sierpnia 2020 r. (drogą tradycyjną).

Wnioski o w/w świadczenia można złożyć online poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.

Prawo do świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługuje jeżeli dochód nie przekracza 674 zł na osobę w rodzinie oraz 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego dochód nie może przekroczyć kwoty 764 zł na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 przysługują przy spełnieniu kryterium dochodowego 900,00 zł na osobę w rodzinie (podwyższone kryterium).

Jednocześnie Ośrodek informuje, iż świadczenie „Dobry start – 300 dla ucznia” to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na dziecko w rodzinie. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na osiągany dochód. Świadczenie „Dobry start” przysługuje do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia bądź 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ważna informacja

Rodzice, którym przyznano świadczenie wychowawcze „500+” na okres świadczeniowy 2019/2021 nie składają w bieżącym roku wniosków o to świadczenie. Okres wypłat „500+” nie kończy się bowiem we wrześniu 2020 roku, ale obowiązuje aż do 31 maja 2021 roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na kolejny okres będą przyjmowane:

  • od dnia 1 lutego 2021 r. (drogą elektroniczną),
  • od dnia 1 kwietnia 2021 r. (drogą tradycyjną).

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Anna Grzebulska
Kierownik OPS w Urzędowie