Tagged: świadczenia rodzinne

Informacja na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, iż na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start – 300 dla ucznia” będzie można składać: od...

Informacja dot. nowego okresu zasiłkowego 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie przypomina o możliwości składania wniosków na nowy okres zasiłkowy (dotyczy osób które jeszcze nie złożyły wniosków w okresie od 01 lipca 2018 r. do chwili obecnej) na poniższe świadczenia:...

Składanie wniosków w formie elektronicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, że wnioski na: świadczenia rodzinne; świadczenia wychowawcze “500plus”; fundusz alimentacyjny można składać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych: Portalu Emp@tia – moduł e-Wnioski portalu informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy...