Tagged: czyste powietrze

Program „Czyste Powietrze” – wydawanie zaświadczeń o dochodach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby Programu „Czyste Powietrze” 2.0. Ważne: wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej! Zaświadczenie nie...

Font Resize
Zmień kontrast