Kategoria: ogłoszenia

Program „WSPIERAJ SENIORA” na 2020 r. – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowierealizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznejpn. „WSPIERAJ SENIORA” na 2020 r. – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej,...

Informacja dotycząca zmian w organizacji pracy OPS w Urzędowie

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, wszystkich interesantów oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie podjęto decyzję o wyłączeniu  obsługi bezpośredniej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędowie....

Informacja na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, iż na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start – 300 dla ucznia” będzie można składać: od...

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie Konkurs nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego...

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚCI I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną 81 884 36 73, tel. alarmowy 507 188 942 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział tel. 81 534 94 18
INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590 Czytaj dalej…

KOMUNIKAT

W celu minimalizowania ryzyka zakażeń koronawirusem informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie od dnia 16 marca 2020r. będzie zamknięty dla interesantów aż do odwołania. Pracownicy w/w instytucji będą przyjmować interesantów tylko w wyjątkowych...

Promocja programu “Aktywny Samorząd”

Informujemy, że z dniem 1 marca 2020 roku Powiatowe Centrum Rodziny w Kraśniku rozpoczyeło nabór wniosków  w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i Moduł II. Wnioski można składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem...

PROJEKT – MOBILNE SPECJALISTYCZNE WSPARCIE RODZINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie wraz z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt: „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny”. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej. Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług...